Tchibo.czSpolečnost Tchibo.cz Praha, spol. s r.o., která patří mezi nejvýznamnější dovozce kávy a kávových výrobků, působí na českém trhu od roku 1991. Od počátku svého působení v České republice si společnost Tchibo udržuje vedoucí postavení v segmentu pražené kávy, kde ji reprezentují značky Tchibo, Jihlavanka a od roku 2002 také značka Davidoff Café. Tchibo dále nabízí široký sortiment instantní kávy a kávových specialit pro náročné zákazníky i nejširší skupiny běžných konzumentů. V roce 2004 investovalo Tchibo desítky milionů korun na rozvoj nové obchodní činnosti na českém trhu, zaměřené na uvedení spotřebního zboží Tchibo. Jde o úspěšnou koncepci, která již několik let funguje na evropských trzích. Vlastníkem společnosti Tchibo Praha je prostřednictvím Eduscho Austria německá firma Tchibo GmbH.

Způsob prodeje

Nabídka se řídí poptávkou – a tato nabídka, tedy prodávané výrobky a posky­tované služby, by měla být pro zákazníky dosaži­telná snadno a rychle. Právě tak, jako je tomu v případě firmy Tchibo. Od jejího založení v roce 1949 je tento princip jednou z hlavních vůdčích myšlenek našeho podniku. Nebyla to koneckonců náhoda, že se Max Herz a Carl Tchilling-Hiryan rozhodli prodávat své zboží poštou. Zásilkový prodej byl pro zákazníky pohodl­nější, rychlejší a prakti­čtější. Brzy bylo jasné, že všechny možnosti nejsou ještě zdaleka vyčerpány. V násle­du­jících více než padesáti letech firma Tchibo nejen že někol­i­ka­ná­sobně rozšířila svou nabídku – jak na úseku potravin, tak na úseku spotře­bního zboží; i systém odbytu zboží byl podepřen různými inovacemi a je od té doby až dodneška velmi úspěšný. Tchibo dnes nabízí spotřební zboží v České republice dvěma způsoby: prostře­dni­ctvím značkových prode­jních míst ve vybraných prode­jnách řetězců po celé ČR, a také ve třiceti vlastních obchodech Tchibo. Ochody Tchibo, umístěné ve velkých nákupních centrech v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Českých Budějo­vicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Jihlavě, Olomouci, Liberci, Pardubicích a Hradci Králové jsou navíc spojeny s kavárnou a jsou atraktivním místem, kde si mohou zákazníci nakoupit vedle spotře­bního zboží také široký sortiment kávy a specialit. Prodejní síť se průběžně rozšiřuje.

 Tchibo meziná­rodně

Více než 40 let po svém založení překročila firma Tchibo rozho­dující hranici. A to v pravém slova smyslu: v 90. letech 20. století se jí daří přechod od národní k meziná­rodně úspěšné obchodní spole­č­nosti. Díky vynikající kvalitě posky­to­vaných služeb a rozho­dnému postupu při rozši­řování do zemí střední a východní Evropy zaujímá Tchibo během několika málo let místo na špičce evropských prodejců kávy. Kromě své meziná­rodní přítomnosti prostře­dni­ctvím dceři­nných spole­č­ností, například v Polsku, Maďarsku, České republice, Rusku, Ukrajině, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii, je Tchibo meziná­rodně činné i formou exportních aktivit. Jisté však je, že rozši­řování obchodní činnosti v meziná­rodním měřítku ještě zdaleka není uzavřeno. Největší výzvou zde však není pouhá expanze, nýbrž úkol vytvářet nabídku zboží Tchibo v každé zemi tak, aby vyhovovala potřebám místních zákazníků, tedy lidem v Praze, na Balatonu nebo v Blackpoolu. Podle toho musíme svůj známý „svět Tchibo“ podmínkám v té či oné zemi indivi­duálně přizpů­so­bovat. Ve skute­č­nosti totiž není svět žádná „globální vesnice“, nýbrž místem, kde žije mnoho různých lidí – obyvatel mnoha různých zemí. S milými a svéráznými zvyky a návyky. Naší zásadou je obeznámit se s touto různo­ro­dostí a osobi­tostí vždy přímo na místě.

Výčepní zařízení do každé restaurace, nebo hospody.

Jedinečný požitek z kávy

Jen málo jiných nápojů ovlivnilo naši českou kulturu takovým způsobem jako káva. Stala se součástí našeho každodenního života, doma, na cestách i v zaměstnání. Protože káva se liší chutí, mají lidé ve většině případů svou oblíbenou kávu. A tu v mnoha případech nakupují v Tchibu.  Tchibo je od počátku synonymem pro kávu nejvyšší jakosti a nepřekonatelného požitku. Spotřebitelé si vždy spojovali Tchibo s mimořádnou odbornou znalostí kávy – je to značka, které mohou věřit. Po úspěšném debutu s kávou Gold Mocca se společnost již kolem roku 1958 stala největším dodavatelem kávy v Německu. V následujících letech firma Tchibo pronikala do dalších segmentů trhu s důležitými kávovými novinkami. Odborné znalosti firmy Tchibo o prodávané kávě jsou založeny na bohatých zkušenostech a využívány pro prezentaci impozantního světa kávy, od bouřlivé historie přes usilovné pěstování kávovníku a zpracování kávových bobů po nespočetné způsoby přípravy nápoje.


Reklama:


Čerstvé ovoce a zelenina - pro vaše perfektní zdraví.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!